CUTIES CATALOG

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

เรียนท่านลูกค้า

เนื่องจากสินค้าทางร้านมีหลายประเภท และมีค่าจัดส่ง ซึ่งมีค่าจัดส่งต่างกัน เนื่องจากน้ำหนัก หรือขนาดของสินค้าจึงทำให้ราคาค่าขนส่งต่างกัน ทางร้านไม่มีนโยบายคิดกำไรจากค่าส่ง เพราะทางร้านได้ใช้กล่องกับทางไปรษณีย์ไทย และจัดห่อด้วกันกระแทกอีกชั้น(ยกเว้นชุดเครื่องนอน) ซึ่งบางรายการก็มีค่าห่อ(ทางไปรษณีย์เป็นผู้จัดเก็บ) และทางร้านจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่แบบลงทะเบียน(ยกเว้นสินค้าที่น้ำหนักเกิน 2 กิโลฯ) ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะ ว่าตอนนี้สินค้าอยู่ขั้นตอนไหน หรือที่ไหนนะ จากทาง TRACK & TRACE ของไปรษณีย์ไทย ดังนั้นก่อนท่านลูกค้าที่จะโอน กรุณา CF กับทางร้าน และสามารถตรวจสอบได้จากทางหน้าของสินค้านั้น หรือสอบถามทางร้าน โทร 081-858-9150 อีเมล cartoonmug@gmail.com  หรือทางหน้าเว็บบอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านลูกค้าต้องโอนเงินขาดค่าส่ง ซึ่งจะทำให้ท่านต้องเสียเวลา และค่าโอน(ธนาคารเก็บ) เพิ่มอีก

ขอบคุณมากที่สนใจ และสั่งซื้อสินค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
นางสาว กันติพร อาภาสัตย์
691 - 0 - 17069 - 5
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
นางสาว กันติพร อาภาสัตย์
738 - 2 - 60707 - 9
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาว กันติพร อาภาสัตย์
218 - 2 - 11532 - 5
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
นางสาว กันติพร อาภาสัตย์
855 - 0 - 22558 - 8
สะสมทรัพย์